ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΚΕ ΓΕΜΗ

Σε κάθε νεοσύστατη επιχείρηση, είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και εντός ένα (1) μήνα από την σύσταση της να υπάρχει ιστοσελίδα όπου ιδιοκτήτης δηλώνεται αντίστοιχα φυσικό ή νομικός εκπρόσωπος της!

Κατασκευάζουμε ιστοσελίδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ εντός λίγων ωρών και με σταθερό ετήσιο κόστος.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε μέσω email τα στοιχεία της εταιρείας σας, καθώς και τα έγραφα που θέλετε να τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ που θα σας κατασκευάσουμε.

Στην ιστοσελίδα ΙΚΕ είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα σταθερά στοιχεία της επιχείρησης οπως Τίτλος, Διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, καθώς επίσης και:

Φωτεινές επιγραφές, εσωτερική και εξωτερική σήμανση κτιρίων, ψηφιακή εκτύπωση, επιγραφές αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές, menu επιχειρήσεων, σχεδιασμός brand name, έντυπα , κατασκευή ιστοσελίδων, προβολή σε στάσεις ΚΤΕΛ Νομού Χαλκιδικής.