ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΑ

Τα εφελκυόμενα συστήματα σκίασης ή σταθερά ιστία  κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και αποτελούν μια μοντέρνα λύση, αντικαθιστώντας τις κλασσικές τέντες και ομπρέλες. Μπορούν να στηριχθούν σε κολώνες ή οποιαδήποτε άλλα σταθερά στοιχεία, έχουν περιμετρικά συρματόσχοινα inox, τα οποία σε συνάρτηση με τους ειδικούς εντατήρες τεντώνουν το πανί προσφέροντας μεγάλη αντοχή στις ανεμοπιέσεις και αποτελεσματική σκίαση.

Φωτεινές επιγραφές, εσωτερική και εξωτερική σήμανση κτιρίων, ψηφιακή εκτύπωση, επιγραφές αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές, menu επιχειρήσεων, σχεδιασμός brand name, έντυπα , κατασκευή ιστοσελίδων, προβολή σε στάσεις ΚΤΕΛ Νομού Χαλκιδικής.